Compensări și Evaluări ale Resurselor Umane

Software-ul creat pentru a ține sub control performanțele resurselor umane

Software-ul Evaluări și Compensări ale Resurselor Umane oferă mai multe funcții în sprijinul proceselor de gestionare a personalului pentru structurarea unor procese eficiente de evaluare, programe de carieră și politici de compensare. 

Software-ul își propune obiectivul de a oferi un sprijin în lumea Talent Managementului, ajutând conducerea resurselor umane în evaluarea performanțelor.

Software-ul de Evaluări și Compensări ale Resurselor Umane pune la dispoziție o serie de instrumente pentru evaluarea periodică și personalizată a performanțelor și pentru monitorizarea și analiza evaluărilor formulate pentru fiecare element sau pentru fiecare resursă evaluată.

EVALUĂRI

  • Evaluarea de roluri și poziții: gestionarea rolurilor, ocuparea funcției, analiză decalaj roluri-competențe, gestionarea schimbărilor organizatorice;
  • Evaluarea de prestații și performanțe: alocarea de activități și obiective, planuri de dezvoltare, alinierea/calibrarea între obiective, performanțe și comportamente;
  • Gestionarea Talentului, a Carierelor și a Succesiunilor: evaluarea potențialului, programe de carieră și planuri de înlocuire.

În sprijinul evaluărilor, biroul HR și responsabilii au la dispoziție un sistem inovator de Continuous Feedback pentru efectuarea unei analize a climatului și culegerea feedback-urilor punctuale de la personal, în completarea sau în locul analizei anuale. 

COMPENSĂRI

  • Strategii și politici remunerative: analiza de benchmark interne/externe, compararea pieței interne/externe, analiză de echitate, compararea remunerațiilor/rolurilor/ocuparea funcției, matricea meritului;
  • Procese de revizie salarială: planuri de revizie, bugetele propunerilor, completarea cu software-uri de Plăți, notificări către angajați;
  • Planuri de stimulare și MBO: eligibilitate și sisteme de stimulare, grupuri țintă, motor de calculare a primei teoretice și finale, reduceri și ajustări, intervenții “masive”.

Software-ul Evaluări și Compensări ale Resurselor Umane este disponibil, atât în modalitate licență (instalabilă doar la sediul clientului sau în Data Center Zucchetti), cât și în modalitate Software as a Service.

Software-ul Compensări și Evaluări face parte din HR Infinity, prima și singura suită în tehnologia web și cu o bază de date unică pentru gestionarea completă a resurselor umane, ce-i oferă Conducerii HR un software pentru gestionarea tuturor aspectelor de administrare a personalului, de căutare și gestionare a talentelor și de welfare societar.

Pe lângă împărtășirea aceleiași baze de date, software-urile HR Infinity îți oferă funcții transversale utile ce favorizează eficiența, colaborarea și controlul proceselor precum Portalul pentru Personal - HR Portal, instrumente pentru Gestionarea documentelor și Semnarea documentelor și pentru Analiza personalului.


...IAR INFINITY NU SE ÎNCHEIE AICI!
Forța software-urilor Infinity merge mai departe.
Cu ajutorul software-ului Infinity, compania Zucchetti își creează o adevărată platformă de aplicații ce include toate procesele de HRTravel & FleetWorkforce Management și Safety & Security.
Pentru politicile de Compensare și Evaluare a Resurselor Umane datele sunt fundamentale.
În același timp este și un software capabil să le strângă, să le integreze și să le arate în mod intuitiv.

Software-ul de Compensări și Evaluări Zucchetti îți permite să analizezi toate datele și procesele printr-o serie de rapoarte Analytics imediate și punctuale.
Astfel economisești timp și iei decizii strategice și operaționale având totul sub control.

Disponibile în timp real pe desktop și mobile, Analytics Zucchetti sprijină activitatea Resurselor Umane și a Top Managementului, oferind o imagine completă, dinamică și integrată asupra datelor personalului.

Analytics Zucchetti pentru Resursele Umane se completează cu PowerBI Microsoft.


Iată toate rapoartele disponibile imediat:


Activități de Formare Extragerea Activităților de Formare a Resurselor Umane, a tabelelor pivot și a statisticilor cursurilor.
Participanți și Profesori Extragerea Participanților și a Profesorilor la Activitățile de formare a Resurselor Umane sub forma unui tabel pivot.
Remunerații Extragerea datelor privitoare la remunerații sub forma unor tabele/grafice.