Gestionarea costurilor și bugetelor pentru HR

Previzionarea și controlul costului muncii pentru o gestionare inteligentă!

În prezent, Departamentul de resurse umane trebuie să contribuie în mod mai strategic și real la atingerea obiectivelor societății. Acest lucru înseamnă că acesta trebuie, pe de o parte, să asigure disponibilitatea resurselor și competențele necesare pe de altă parte, să asigure gestionarea personalului în mod corect și controlat și în același timp să echilibreze costurile societății și abilitatea de a genera valoare.

Gestionarea costurilor și bugetelor pentru HR este soluția care face parte din suita Infinity HR Zucchetti, dezvoltată complet cu tehnologie web, care permite gestionarea modernă a resurselor umane pentru administrarea și monitorizarea diferitelor componente ale costurilor de personal (elemente ale salariului contractual, salarii variabile, sistemul de bonusuri etc.) și diferite evenimente administrative care le influențează (estimarea costului muncii, noi angajări, încetări ale contractelor de muncă, politici salariale, mobilitate internă, absenteism etc.) Software-ul Zucchetti Gestionarea costurilor și bugetelor pentru HR este un instrument avansat din punct de vedere tehnologic și complet funcțional care organizează și procesează datele de cost pentru analizarea detaliată a tendințelor, previzionarea evoluției viitoare (buget și estimare) și pentru a permite comparații precise și analize cu scopul de a interveni prompt și a implementa măsurile corective necesare.

Inovator, flexibil și ușor de utilizat, Gestionarea costurilor și bugetelor pentru HR este disponibil atât sub licență, cu instalarea soluției la sediul clientului sau în Centrul de date Zucchetti și în varianta cloud ca Software ca serviciu.

Bază de date integrată și deschisă

Baza de date integrată partajată de întreaga suită Infinity HR Zucchetti păstrează datele aliniate constant și evită erori și intrări de date repetitive, economisind timp:

  • datele personale și organizaționale pentru angajați și societate;
  • datele referitoare la salariile individuale și costurile accesorii pentru personal din procedurile de salarizare (ex. salarii, bonusuri, contribuții, acumulări etc.);
  • date referitoare la costurile de gestionare ale personalului și la costurile administrative din alte proceduri (ex. cursuri, recrutare, EIP, cantină, externalizare etc.).

Șablon pentru gestionare integrată

Soluția oferă un șablon inovator pentru creșterea conținutului informațiilor referitoare la gestionarea resurselor umane. De fapt, costurile cu personalul sunt analizate din punct de vedere al tuturor componentelor și dinamicilor lor pentru a indica motivul schimbării costului și identificarea politicilor de gestionare care o determină.