Contracte și calificarea furnizorilor

Calificați-vă furnizorii cu software-ul Zucchetti: simplu, rapid și în siguranță!

Siguranța la locul muncii nu trebuie să fie gestionată doar pentru colaboratori și procesele societății dar și pentru interferențele care apar la accesul societăților terțe sau angajaților autonomi în cadrul societății și pentru care angajatorul devine responsabil.

Software-ul pentru gestionarea contractelor și calificarea furnizorilor vă permite să:

 • Gestionați procedurile de calificare ale furnizorilor care vă vor furniza servicii în cadrul societății din partea diverselor figuri ale societății într-un mod foarte simplu (Birou achiziții, Departament calitate, administrare, etc.) și aferenta evaluare pentru a garanta securitatea maximă;
 • Definiți documentele și atestatele pe care trebuie să le prezinte furnizorul;
 • Gestionați datele de expirare.

În special, software-ul permite:

 • Gestionarea datelor de identificare și a datelor furnizorilor si posibililor subcontractanți;
 • Colectarea documentelor furnizorului (înscrierea la Camera de comerț, D.U.R.C., certificări, polițe de asigurare, LUL, etc.);
 • Aprobarea datelor (din partea diferitelor sectoare implicate, Biroul de achiziții, Administrare furnizori, Departamentul calității);
 • Monitorizarea automată a scadenței valabilității documentelor cu notificări de alertă automate la apropierea scadențelor;
 • Controlul automat al prezenței documentelor contrasemnate;
 • Identificarea interferențelor și redactarea Documentului unic de evaluare a riscurilor - DUVRI;
 • Autorizarea accesurilor în zonele societății și integrarea sistemului de control accesuri;
 • Sumarul neconformităților identificate, gestionarea „black list-urilor” furnizorilor și a resurselor acestora, actualizarea calendarului monitorizărilor programate;
 • completarea tuturor documentelor.

SAFETY SOLUTION

Software-ul Contracte și Calificare furnizori face parte din Safety Solution, suita modulară Zucchetti  dezvoltată în tehnologie web pentru o gestionare completă a tuturor cerințelor referitoare la sănătate și siguranță la locul de muncă prevăzute de către Decretul legislativ 81/08.:

 • RAD - Document evaluare riscuri;
 • POS- Plan operațional de siguranță;
 • Factori de risc;
 • EIP- Echipament individual de protecție;
 • Gestionarea accidentelor;
 • Monitorizarea sănătății;
 • Instruire în materie de siguranță;
 • Contracte.

Safety Solution este disponibilă atât în modul licență (poate fi instalată la sediul clientului sau în Centrul de date Zucchetti), cât și în mod Software ca și serviciu.

SOLUȚIA GLOBALĂ HR INFINITY

Safety Solution are aceeași bază de date ca și aplicațiile suitei HR Infinity Zucchetti, un plus important de care nu dispune niciun alt sistem de gestionare a siguranței la locul de muncă.

Baza de date unică și integrată permite tuturor departamentelor și figurilor implicate în gestionarea procesului de sănătate și siguranță să comunice între ele, reducând drastic activitățile de rutină cu valoare adăugată mică optimizând procesele și îmbunătățind eficacitatea, cu avantaje importante pentru siguranța muncitorului.Cu software-ul pentru gestionarea contractelor și calificarea furnizorilor:

 • Reduceți perioadele de gestionare pentru documentele și informațiile necesare prin delegarea activităților de încărcare și actualizare ale acestora furnizorului;
 • Aveți garanția respectării procedurilor și scadențelor;
 • Reduceți în mod drastic documentația pe hârtie;
 • Dispuneți de sisteme automate de gestionare a autorizațiilor de acces și de blocare pentru furnizorii care nu îndeplinesc cerințele necesare;
 • Evaluați furnizorii în conformitate cu calitatea lor în ceea ce privește punctualitatea și precizia în funcție de verificările desfășurate.

DE CE SĂ GESTIONAȚI SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ?

Alegerea unei soluții care poate gestiona siguranța societăți într-un mod optim înseamnă nu doar protejarea capitalul uman al societății ci și:

 • Reducerea riscului afacerii: chiar dacă rolul responsabilului cu prevenția și protecția este externalizat, responsabilitatea pentru sănătate și siguranță la locul de muncă rămâne în sarcina proprietarului societății cu consecințe penale care pot ajunge până la închiderea societății;
 • Obținerea de avantaje economice: sunt reduse zilele de absență din cauza accidentelor sau concediului medical, care sunt un prejudiciu pentru angajator;
 • Îmbunătățirea climatului de muncă cu avantaje evidente în ceea ce privește productivitatea;
 • Cunoașterea situației reale în cadrul societății: datorită sistemelor de monitorizare se pot identifica posibilitățile de îmbunătățire și optimizare a fiecărui proces al societății.