HR: toate software-urile

Zucchetti HR: Gestionarea și administrarea resurselor umane în era 4.0


Fiecare persoană reprezintă o resursă pentru societate.
Din acest motiv, software-urile HR Zucchetti sprijină departamentul de resurse umane în dezvoltarea talentelor, în îmbunătățirea mediului corporativ și în atingerea obiectivelor strategice: de fapt, baza de date unică și integrarea sa nativă garantează optimizarea tuturor proceselor administrative, de gestionare și de analiză a resurselor umane.

Salarizare
Prezențe
Selecție, Instruire și Remunerare
Asistența socială
Tichete de masă electronice
Gestionarea accesurilor
Implicați și mereu conectați: un portal unic pentru resursele umane

Pentru a contribui la dezvoltarea colaborării întregului personal, Zucchetti oferă HR Portal, un portal specializat, disponibil prin web pentru departamentul de resurse umane, directori și angajați, atât pe PC, cât și pe mobil.

Comunicare îmbunătățitătoți angajații au propriul lor birou virtual, cu documente personale (fluturaș de salariu, foi de prezență etc), comunicări ale companiei și circulare, clasificate și arhivate instant.

Servicii disponibile 24/7: fiecare angajat poate găsi într-un singur loc toate instrumentele necesare vieții sale corporative zilnice, de la justificări la concedii de odihnă, de la beneficii la programe de instruire.

Coordonare îmbunătățită între Resurse Umane și Gestiunemulțumită panourilor de control și analizelor echipei.
Ecosistemul integrat Zucchetti HR pentru gestionarea personalului societății


Imaginați-vă o companie în care fiecare persoană (angajați, manageri, colaboratori externi, vizitatori) este conectată și face parte dintr-un singur sistem de gestionare. Din acest motiv a fost creat Infinity Zucchetti, prima platformă cu o bază unică de date, care integrează toate procesele care implică persoane.

HR  |  Siguranță și Securitate   |  Gestionarea forței de muncă   |  Călătorie și Flotă
Software-urile HR, integrate cu alte zone ale aplicației, permit:

  • Gestionarea datelor, instruirii, examinărilor medicale și a termenelor limită ale angajatului într-o bază de date unică.
  • Autorizarea accesului doar personalului calificat în mod specific în instruire și securitate
  • Gestionarea bazei de date a angajaților și atribuirea mașinilor de serviciu dintr-un punct de acces unic;
  • Importul automat al orelor lucrate în foaia de prezență, în baza foii de prezență sau a planului de schimburilor;
  • Afișarea automată pe fluturașul de salariu a tuturor cheltuielilor angajaților referitoare la deplasări în interes de serviciu și la utilizarea mașinilor societății.

                  

Zucchetti HR: alegerea multora

Datorită integrării, flexibilității și caracteristicilor internaționale native, soluțiile noastre:

  • au fost alese de peste 25.000 de societăți la nivel mondial;
  • sunt prezente în 16 țări: Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Congo, Croația, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Kuweit, Polonia, Serbia, Elveția, Spania și Marea Britanie;
  • sunt disponibile în 8 limbi: engleză, italiană, germană, spaniolă, franceză, română, polonă și portugheză.