Tichete de masă electronice

Tichete de masă pe cartela de lucru? Prânzul e servit... cu Multi Solution!

Tichete de masă electronice, înregistrarea prezențelor și controlul accesurilor, toate cu o singură cartelă!

Din îmbinarea competențelor societăților Zucchetti și Edenred, creatorul tichetelor de masă Ticket Restaurant® și lider în domeniul tichetelor de preplătite de servicii pentru companii, a luat naștere Multi Solution, singura soluție din Italia, care, printr-un singur instrument, permite:

 • furnizarea tichetelor de masă electronice angajaților;
 • înregistrarea prezenței angajaților;
 • monitorizarea accesurilor în incinta companiei.

O sigură soluție... la îndemână!

Multi Solution este inovator deoarece este un card multifuncțional, oferind caracteristicile tradiționale ale unei cartele de lucru, dar care poate fi folosit și pentru a încărca și utiliza tichete de masă electronice.

În scopul de a eficientiza și mai mult procesul, cardul se integrează într-un sistem de gestionare complet:

 • Portalul HR Zucchetti: acest portal pentru resurse umane în tehnologie web permite societăților să comande tichete de masă Ticket Restaurant Smart® Edenred în format electronic și să le aloce angajaților. Angajații, la rândul lor, pot vizualiza lista punctelor comerciale care acceptă tichetele, soldul și data de expirare a tichetelor;
 • Terminal cu ecran tactil: terminalul Zucchetti (pe care angajații îl folosesc deja pentru a-și înregistra prezența) le oferă angajaților posibilitatea de a încărca tichete de masă electronice pe cardurile lor. De asemenea, terminalul, care comunică în timp real cu Portalul HR, le permite angajaților să acceseze toate informațiile privitoare la tichete și alte funcții ale gestionării personalului.

Multi Solution este soluția ideală pentru societățile de toate dimensiunile, care oferă tichete de masă angajaților lor.

 • dematerializează gestionarea fizică a tichetelor de masă;
 • informatizează (și asigură transparență pentru) toate procesele administrative ale personalului înainte și după gestionarea tichetelor de masă, de la înregistrarea prezențelor necesară pentru a stabili dreptul la tichete de masă până la generarea fluturașilor de salariu;
 • reduce activitățile operaționale în sarcina departamentului HR, determinând astfel reducerea erorilor, ineficienței și costurilor;
 • simplifică procesul de comunicare cu angajații;
 • garantează siguranță la nivel electronic și protecție împotriva furtului și falsificării.

Există beneficii considerabile și pentru angajați:

 • mai puține carduri necesare - există o singură cartelă multifuncțională pentru înregistrarea prezenței, accesul în incinta sediului și folosirea tichetelor de masă electronice;
 • control deplin și al soldului 24 de ore din 24, a datei de expirare a tichetelor și a listei cu punctele comerciale care acceptă tichetele.

Multi Solution este perfect integrat cu HR Infinity, prima și singura suită bazată pe tehnologie web cu o singură bază de date pentru gestionarea completă a tuturor aspectelor referitoare la administrare, gestionare și organizare a personalului.

 • Software de gestionarea personalului
 • Fluturași de salariu
 • Gestionarea prezențelor
 • Workflow Prezențe
 • Workflow Comunicări
 • Deplasări în interes de serviciu și cheltuieli
 • Gestionarea schimburilor de lucru
 • Bugetul personalului
 • Gestionarea resurselor umane
 • Timpi de lucru pe activități
 • Gestionarea activității de mentenanță
 • Gestionarea accesurilor
 • HR Portal
 • HR Analytics
 • 730 pe Web

 

TERMINALE DE MONITORIZARE A PREZENȚEI

Integrarea cu terminalele Zucchetti de monitorizare a prezenței vă oferă un sistem hardware și software complet pentru administrarea eficientă și modernă a personalului.

Terminale ZP: o linie de terminale moderne, cu un design rafinat, un ecran amplu și luminos pentru afișarea tuturor informațiilor referitoare la prezențe: orele de intrare/ieșire, referințe, rezultatele pontărilor, etc.

Terminale ZT: reprezintă ultima generație de terminale pentru societăți, adevărate computere cu ecran tactil cu un afișaj grafic amplu, care, pe lângă funcțiile clasice de înregistrare a prezenței, combină funcții inovatoare, care oferă personalului fără computer următoarele:

 • instrumente avansate de comunicare în cadrul societății pentru gestionarea documentelor de justificare a absențelor, concediilor medicale, concediilor de odihnă și a învoirilor;
 • aplicații pentru gestionarea schimburilor de lucru ale personalului companiei;
 • sisteme de rezervare pentru cantină.

Terminale mobile: linia terminalelor de buzunar este ideală pentru înregistrarea prezenței angajaților și colectarea datelor angajaților care se află în deplasare.