Talent Management

Talent Management este aplicația software care permite Departamentului de Resurse Umane şi directorilor generali să dispună de informațiile de care au nevoie pentru a facilita şi promova atingerea obiectivelor societății.

Talent Management oferă posibilitatea de a gestiona toate aspecte organizaționale: de la recrutare la stabilirea rolurilor şi responsabilităților, instruire şi evaluare, politici de remunerare şi gestionarea obiectivelor. Bazat integral pe web, Talent Management are instrumente de flux de lucru care permit descentralizarea personalului şi procesele supraveghetorilor acestuia (evaluarea performanțelor, abilități de conducere, cereri de instruire şi înscrieri etc.), oferind beneficii considerabile în ceea ce privește simplificarea şi reducerea costurilor.

Talent Management este disponibil fie ca licență (poate fi instalat la sediul clientului sau în Centrul de Date Zucchetti), fie ca Software ca serviciu.