WEB-SAL

Noul software pentru administrarea personalului și calculul salariilor

Rezultatul unei experiențe îndelungate în domeniu, software-ul Web-Sal este o soluție inovatoare pentru administrarea personalului şi calculul salariilor, menită să susțină gestionarea modernă a resurselor umane care, într-un context din ce în ce mai competitiv, necesită instrumente eficiente și complete, capabile să aducă beneficii concrete și să faciliteze desfășurarea activităților zilnice.

De fapt, software-ul Web-Sal face posibilă reducerea considerabilă a timpilor de lucru și a posibilității de eroare.

Numeroasele automatizări de calcul permit gestionarea într-un mod complet automat a tuturor aspectelor contractuale, de securitate socială și fiscală care reglementează relația de muncă.

Web-Sal gestionează toate domeniile de activitate și declarațiile: producție, servicii, etc.

Software-ul Web-Sal răspunde nevoilor companiilor în orice sector și mărime.

1. Structura bazei de date personalizabile 

Se pot definii tipuri de ore şi tipuri de sume pentru calcul în funcție de nevoile utilizatorului.

2. Arhiva istorică 

Se pot apela oricând informații din trecutul angajatului, atât date de HR şi cât şi date de calcul. Web-Sal ţine un istoric pentru toate modificările de contract şi pentru toate calculele făcute la un angajat.

 3. Distincție între subiect și contractul de muncă

Datele de identificare sunt gestionate/editate diferit de datele contractuale; în acest fel putem avea definit un subiect la care se pot defini mai multe contracte sau rapoarte de muncă. 

4. Elemente variabile

Elementele variabile pot fi introduse prin încărcarea directă a datelor sau prin achiziționarea automată de la alte programe software (evidenţă prezențe, workflow, etc.) cu funcții de control și  împărțire a datelor, sau importate din fișiere Excel.

5. Contractul individual de muncă şi actele adiționale

Web-Sal generează contractul individual de muncă şi actele adiționale pentru angajații gestionați.

6.  Importarea ușoară a datelor

Importul datelor în Web-Sal este foarte simplu şi intuitiv, template-urile de import se pot genera direct din aplicație. Actualizarea datelor se face la fel de simplu, doar prin apăsarea unui buton.

7. Notificări pe mail

Prin configurarea anumitor situații pentru notificări (zile de naștere, contracte care expiră, contracte cu perioada de suspendare aproape de termen, SSM, PSI, sănătate, etc ) se poate seta trimiterea în mod automat de avertizări pe adresa de mail a utilizatorului.

8. Date pentru contabilitatea generală și industrială

Generarea automată de date pentru contabilitatea generală și contabilitatea analitică poate fi planificată.  

9. Managementul centrelor de cost

În funcție de locul în care a lucrat angajatul, este posibil să se definească datele personale, contribuțiile și plățile relevante. În acest sens, aplicația permite gestionarea optimă a asigurărilor sociale și a calculelor fiscale ale fiecărui fluturaș prelucrat, precum și costurile aferente ale companiei, împărțite pe centre de cost.

10. Control automat și  personalizat

Modulul de diagnosticare a procesării efectuează verificări ale datelor personale și a calculului, în mod direct și automat.

11. Servicii web pentru personal

Cu  HR Portal, angajații autorizați au posibilitatea de a accesa anumite servicii dedicate, inclusiv posibilitatea de a consulta pe Internet / Intranet fluturașii, cartelele de prezență, comunicări interne, etc

METODE DE LIVRARE

Licență
• prevede instalarea de soluții software la client

Hosting
• software-ul achiziționat în baza Licenței este instalat pe o infrastructură pentru utilizarea exclusivă a clientului găzduit la datacenter-ul Zucchetti, cu o garanție ridicată a fiabilității și securității

PaaS (Platform as a Service)
• software-ul achiziționat în baza Licenței este instalat în centrul de date Zucchetti care, în calitate de administrator, furnizează soluția clientului, îndepărtându-l de preocupările legate de implementarea și gestionarea unei infrastructuri hardware și de asigurarea unei performanțe optime.

 CERINȚE SISTEM

Sistem de operare: 
• Windows 7 sau superior;
• Windows Server 2008 sau superior

Baza de date: Sql Server 2012 sau superior

Procesor:
• Intel X86/X64; 
• Xenon;
• Itanium; 
• AMD

Rezoluție minimă: 1280 x 768
› Ușor de utilizat

Web-Sal Zucchetti face posibilă/ asigură / determină: 

• 
Gestionarea datelor contractuale se face în conformitate cu legislația şi normele în vigoare acoperind toate informațiile necesare generării de Revisal și de rapoarte conexe;
• 
Definirea tipurilor de ore este dinamică, utilizatorul putând configura şi definii câte tipuri de ore are nevoie;
 Gestionarea concediilor medicale, a  suspendărilor de contract, a concediilor de odihnă, a transferurilor de angajați sau a detașărilor de angajați se face din Web-Sal într-un mod intuitiv şi simplu;
• Definirea tipurilor de sume care intră în calculul salarial  este dinamică şi, la fel ca la tipurile de ore, utilizatorul poate definii câte are nevoie;
• Generarea în mod automat a declarațiilor (Revisal, D112, etc.) precum şi a diverselor adeverințe sau cereri  cerute de legislație;
•Transferul de sume pe card se face în mod automat în conformitate cu specificațiile băncii pentru care se face transferul;
Generarea fișierelor pentru tichetele de masă (pe suport hârtie sau electronic) se face în mod automat;
•Gestionare instruirilor pentru Sănătate/SSM/PSI şi posibilitatea setării de avertizare pentru reînnoirea instruirii;
• Meniu pentru cercetarea disciplinară, documentele pentru Referat/Convocare/Comisie/Proces Verbal/Decizie se pot genera în mod automat din Web-Sal

Datorită numeroaselor automatizări și personalizări aplicația permite:
• Importul tuturor datelor pentru calculul salariilor din fișiere externe (Excel, txt, etc.) sau din diferite aplicații de pontaje;
• Definirea mai multor tipuri de fluturași;
• Mai multe tipuri de distribuire a fluturașilor (pe hârtie normală, pe hârtie securizată, pe email, accesat dintr-o pagină web, etc.);
• Definirea de avertizări legate de datele personale sau  contractuale ale  angajaților;
• Facilitarea extragerii de date din aplicație printr-o interfață intuitivă şi exportul rezultatului în diferite formate

 Mereu actualizat

Web-Sal  reduce timpul dedicat activităților non-strategice, cum ar fi căutarea şi interpretarea legislației, fiind tot timpul actualizat la zi cu ultimele modificări legislative.

Modul de calcul şi generare de declarații sau adeverințe este actualizat continu în conformitate cu modificările legislative sau cu normele metodologice de aplicare a legilor din domeniul salarizării sau resurselor umane.

 Interactiv

Web-Sal comunică foarte mult cu utilizatorul avertizând-ul atât pentru atenționările definite de utilizator cât şi pentru alte atenționări din sistem.

Printre aceste atenționări amintim:
• Depășirea plafonului de ore suplimentare
• Depășirea zilelor de concediu de odihnă
• Selectări eronate de date
• Validare CNP, CUI, etc.
• Reguli de acordare sau specifice concediilor medicale
• Salariu brut sub minimul pe economie sau rest de plată negativ