Inventar și Logistică

Gestionarea rațională a bunurilor depozitate

Cu Mago4 organizați stocurile, evaluați cu acuratețe stocul rămas, urmăriți fiecare intrare și verificați poziția exactă a articolelor, gestionând listele de prețuri ale produselor într-un mod flexibil.

Imprimați raportul de inventar fiscal și evaluați inventarul în funcție de o gamă largă de criterii: Mago4 gestionează cantitățile și valorile inventarului atât la nivel fiscal cât și la nivel individual de stocare. Pentru țările care solicită acest lucru, puteți genera registre contabile și intrări de inventar, transmițând valoarea bunurilor către situația financiară în timp real.  Mago4 creează coduri și descrieri de articole, coduri de unități de măsură, gestionează prețuri, reduceri, loturi și numere de serie, asociază arhive, încarcă și descarcă mărfuri printr-o simplă scanare.

Principalele funcții oferite de Mago4 în domeniul Inventarului și Logisticii includ următoarele module:

Inventar - Loturi și serii - Gestionar cod de bare