Evaluarea riscurilor, Document de evaluare a riscurilor și măsuri de siguranță

Siguranța afacerii dumneavoastră depinde de siguranța mediului si a oamenilor. Software-ul vă poate ajuta!

„Angajatorul nu poate delega următoarele activități:
a) evaluarea tuturor riscurilor cu redactarea aferentă a Documentului de evaluare a riscurilor(RAD);
b) desemnarea responsabilului serviciului de prevenție și protecție împotriva riscurilor.”

 

                                                                                                            (Decret Legislativ 81/08, art. 17, alin. 1)

Conform Decretului Legislativ 81/08, evaluarea riscurilor în cadrul societății și aplicarea măsurilor de siguranță și securitate pentru muncitori este obligatorie!

Pentru ca afacerea dumneavoastră să fie una sigură, Zucchetti a dezvoltat Evaluarea riscului și Măsuri de siguranță, software-ul care vă permite să elaborați Documentul de evaluare a riscurilor (RAD), să luați toate măsurile privind sănătatea și siguranța, să verificați implementarea și gestionarea lor în timp datorită aplicării unui adevărat sistem de audit intern.

În acest fel, veți avea controlul exclusiv pentru a gestiona:

 • Identificarea și atribuirea de roluri și sarcini în domeniul sănătății și siguranței: administratori, supraveghetori, responsabili și operatori pentru prevenire și protecție, echipe pentru urgențe, doctor;
 • Accidentele la locul de muncă: sistemul vă permite să înregistrați accidentele care au loc în timpul activităților profesionale sau chiar să evitați accidentele datorită unui portal cu acest scop, care colectează semnalările de la muncitori;
 • Echipamentele individuale de protecție - EIP: datorită unei singure baze de date pentru întreaga societate și pentru diferitele unități/zone/departamente de producție este posibilă aplicarea măsurilor de siguranță standardizate pentru un anumit tip de risc identificat și pentru fiecare muncitor;
 • Toate datele de expirare privind întreținerea și reînnoirea.

SAFETY SOLUTION

Software-ul Contracte și Calificare furnizori face parte din Safety Solution, suita modulară Zucchetti  dezvoltată în tehnologie web pentru o gestionare completă a tuturor cerințelor referitoare la sănătate și siguranță la locul de muncă prevăzute de către Decretul legislativ 81/08.:

 • RAD - Document evaluare riscuri;
 • POS- Plan operațional de siguranță;
 • Factori de risc;
 • EIP- Echipament individual de protecție;
 • Gestionarea accidentelor;
 • Monitorizarea sănătății;
 • Instruire în materie de siguranță;
 • Contracte.

Safety Solution este disponibilă atât în modul licență (poate fi instalată la sediul clientului sau în Centrul de date Zucchetti), cât și în mod Software ca și serviciu.


SOLUȚIA GLOBALĂ HR INFINITY

Safety Solution are aceeași bază de date ca și aplicațiile suitei HR Infinity Zucchetti, un plus important de care nu dispune niciun alt sistem de gestionare a siguranței la locul de muncă.

Baza de date unică și integrată permite tuturor departamentelor și figurilor implicate în gestionarea procesului de sănătate și siguranță să comunice între ele, reducând drastic activitățile de rutină cu valoare adăugată mică optimizând procesele și îmbunătățind eficacitatea, cu avantaje importante pentru siguranța muncitorului.

 

 

 

De ce să gestionați siguranța la locul de muncă?

Alegerea unei soluții care poate gestiona siguranța în cadrul societății într-un mod optim înseamnă nu doar protejarea capitalului uman al societății ci și:

 • Reducerea riscului afacerii: chiar dacă rolul responsabilului cu prevenția și protecția este externalizat, responsabilitatea pentru sănătate și siguranță la locul de muncă rămâne în sarcina proprietarului societății cu consecințe penale care pot ajunge până la închiderea societății;
 • Obținerea de avantaje economice: sunt reduse zilele de absență din cauza accidentelor sau concediului medical, care sunt un prejudiciu pentru angajator;
 • Îmbunătățirea climatului de muncă cu avantaje evidente în ceea ce privește productivitatea;
 • Cunoașterea situației reale în cadrul societății: datorită sistemelor de monitorizare se pot identifica posibilitățile de îmbunătățire și optimizare a fiecărui proces al societății. 

Software-ul permite analizarea tuturor datelor și proceselor cu un număr de rapoarte Analytics imediate și precise. În acest fel, timpul este economisit, iar deciziile strategice și operaționale pot fi luate având totul sub control.

Aici aveți rapoartele care sunt disponibile imediat:

 • Sarcini în funcție de departament Extragerea personalului cu sarcini atribuite, până la detaliile departamentului.
 • Sarcini în funcție de unitate Extragerea personalului cu sarcini atribuite, până la detaliile unității.
 • Roluri în funcție de departament Extragerea personalului cu roluri atribuite, până la detaliile departamentului.
 • Roluri în funcție de unitate Extragerea personalului cu roluri atribuite, până la detaliile unității.
 • Roluri și sarcini în funcție de departamente Extragerea personalului cu sarcini și roluri atribuite, până la detaliile departamentului.
 • Roluri și sarcini în funcție de unitate Extragerea personalului cu sarcini și roluri atribuite, până la detaliile unității.