Organigramă

Acest modul permite definirea unităților organizaționale ale societății (sediul central, filiale, birouri, departamente) și derivatele ierarhice și funcționale, și asocierea personalului societății cu diferite unități.

Sistemul permite identificarea în orice moment a locației resurselor la care se raportează, funcția deținută în cadrul societății, personalul planificat și cel actual, înlocuiri pe termen lung și alte informații utile societății. Modelul organizațional poate fi definit în funcție de structura societății sau pentru toate societățile din grup. Structura de „arbore” și afișarea organigramei permit verificarea imediată a organizării societății.

Sunt furnizate diverse metode de gestionare pentru a accelera crearea noilor unități, transferul întregilor structuri și căutarea resurselor. Modulul organizațional actual este punctul de referință al sistemului pentru generarea automată a profilurilor utilizatorilor (colaboratori, directori, utilizatori ai departamentului de resurse umane etc.) și a ierarhiilor directori/colaboratori, ce pot fi diversificate în funcție de diferite procese ale societății. În consecință, acest fapt are un impact asupra funcțiilor disponibile și asupra poziției pe care diferiți utilizatori trebuie să o dețină pentru fiecare proces.

O funcție de export în format JPG este furnizată pentru a genera și tipări întreaga organigramă sau filiale individuale, precum și funcții de export al datelor pentru integrarea cu aplicațiile terțelor părți care generează organigrame.