Formare de Resurse Umane

Resursele umane sunt mereu actualizate cu software-ul de Formare

Formarea, dezvoltarea și potențarea resurselor umane este fundamentală pentru orice societate pentru a fi competitivă și actualizată constant.O analiză atentă a decalajelor de competențe desfășurată asupra structurii datelor sau solicitările de formare exprimate în mod direct de responsabili stau la baza stabilirii planului de formare al societății.

Pregătirea Resurselor Umane este software-ul ce permite gestionarea întregului proces de formare a personalului:

  • organizarea cursurilor;
  • convocarea participanților;
  • înregistrarea prezențelor;
  • eliberarea de atestate și credite formative;
  • solicitarea de finanțări;
  • stabilirea bugetului. 

Software-ul de Formare a Resurselor Umane este disponibil, atât în modalitate licență (instalabilă doar la sediul clientului sau în Data Center Zucchetti), cât și în modalitate Software as a Service.

Formarea Resurselor Umane face parte din HR Infinity, prima și singura suită în tehnologia web și cu o bază de date unică pentru gestionarea completă a resurselor umane, ce-i oferă Conducerii HR un software pentru gestionarea tuturor aspectelor de administrare a personalului, de căutare și gestionare a talentelor și de welfare societar.

Pe lângă împărtășirea aceleiași baze de date, software-urile HR Infinity îți oferă funcții transversale utile ce favorizează eficiența, colaborarea și controlul proceselor precum Portalul pentru Personal - HR Portal, instrumente pentru Gestionarea documentelor și Semnarea documentelor și pentru Analiza personalului.


...IAR INFINITY NU SE ÎNCHEIE AICI!
Forța software-urilor Infinity merge mai departe.
Cu ajutorul software-ului Infinity, compania Zucchetti își creează o adevărată platformă de aplicații ce include toate procesele de HRTravel & FleetWorkforce Management și Safety & Security.

Software-ul Formarea Resurselor Umane îți permite să analizezi toate datele și procesele printr-o serie de rapoarte Analytics imediate și punctuale.
Astfel economisești timp și iei decizii strategice și operaționale având totul sub control.

Disponibile în timp real pe desktop și mobile, Analytics Zucchetti sprijină activitatea Resurselor Umane și a Top Managementului, oferind o imagine completă, dinamică și integrată asupra datelor personalului.

Analytics Zucchetti pentru Resursele Umane se completează cu PowerBI Microsoft.


Iată toate rapoartele disponibile imediat:


Activități de Formare Extragerea Activităților de Formare a Resurselor Umane, a tabelelor pivot și a statisticilor cursurilor.
Participanți și Profesori Extragerea Participanților și a Profesorilor la Activitățile de formare a Resurselor Umane sub forma unui tabel pivot.
Remunerații Extragerea datelor privitoare la remunerații sub forma unor tabele/grafice.