Aptitudini și remunerare

Acest modul pune la dispoziție funcții care oferă suport Societăților în gestionarea aptitudinilor și remunerării. În contextul sistemului de gestionare a resurselor umane, termenul de „aptitudini” trebuie înțeles în sens larg și acoperă procese diferite, de la evaluarea postului (și astfel evaluarea „acoperirii postului” de către angajați) la evaluarea performanțelor, potențialul și procesele aferente, precum gestionarea carierelor și succesiunilor. Tot astfel, termenul „remunerare” se referă la toate strategiile și politicile de plată, precum și la gestionarea revizuirii salariilor și programelor de stimulare.

Modulul Aptitudini și Remunerare oferă astfel un suport valid Clienților în domeniul gestionării aptitudinilor.

Gestionarea resurselor umane oferă Departamentului de resurse umane o arhivă a elementelor salariale care poate fi configurată și importată periodic din sistemul de salarizare (Zucchetti sau altul). Un motor de calcul permite procesarea elementelor adiționale prin formule ce pot fi definite pentru fiecare instalare și care pot extrage, nu doar elemente de salarizare, ci și câmpuri cu date de identificare.

Mai exact, prin intermediul sistemului se pot defini și monitoriza:

  • partea salarială fixă (salariul anual brut) și creșterile/ fluctuațiile sale de-a lungul timpului;
  • partea variabilă meritocratică (salariul global, totalul bonusurilor, stimulentelor) cu creșterile/ fluctuațiile sale de-a lungul timpului;
  • partea variabilă legată de prezență: ore suplimentare, îndemnizații zilnice și tendințele aferente de-a lungul timpului;
  • beneficiile gestionate (mașină, cazare etc.) și atributele aferente (model, număr de înmatriculare, kilometraj etc.) ce pot fi definite de către companie;
  • istoricul creșterilor/fluctuațiilor în fiecare element de plată ce prezintă interes pentru Societate.

Acest software permite analizarea tuturor datelor și proceselor cu o serie de rapoarte Analytics imediate și punctuale. Economisirea timpului și luarea deciziilor în mod strategic și operativ, având totul sub control.

Rapoartele HR Analytics imediat disponibile sunt:

  • Extras de instruire al activității de instruire și statisticile cursurilor.
  • Participanți și instructori, Extrasul participanților și instructorilor din cadrul activităților de instruire, prezentate printr-un tabel pivot.
  • Extras al datelor cu privire la plățile prezentate în tabele/grafice.