Instruire

Modulul de Instruire pentru Resursele Web permite gestionarea și controlarea tuturor activităților de instruire în cadrul societății, de la stabilirea bugetului și colectarea cerințelor de instruire la stabilirea programelor de instruire, organizarea operațiunilor, controlarea costurilor și raportarea activităților.

PLANIFICAREA CERINȚELOR DE INSTRUIRE

Sistemul susține serviciul de instruire în colectarea și stabilirea cerințelor de instruire prin intermediul a două funcții de sistem:

 • analiza cererilor pentru cerințele de instruire comunicate de către manageri, printr-un formular disponibil în sistem;
 • analiza competențelor deținute.

Departamentul de Resurse Umane poate colecta cererile de instruire trimise de către manageri pentru a stabili bugetul și programele de instruire (ore, costuri, sesiuni de organizat).

Un catalog al cursurilor organizat pe diverse domenii de interes și tipuri poate fi definit în sistem, specificând diverse detalii informative:

 • Definirea: titlului cursului, subiectului, valabilității;
 • Instructori: indicarea profesorilor interni și/sau externi;
 • Competențe: indicarea competențelor pe care cursul urmărește să le dezvolte;
 • Cursuri specifice: indicarea funcțiilor, filialelor, grupurilor profesionale etc. pe care le are cursul în vedere;
 • Cerințe: indicarea cerințelor minime pentru accesul la curs;
 • Obiectivele și conținutul: definirea obiectivelor și a conținutului;
 • Documente: pentru a atașa materialul;
 • Conexiuni: pentru adăugarea linkurilor către alte site-uri care conțin informații cu privire la curs;
 • Certificate: model de certificat eliberat prin participarea la curs;
 • Evaluări: model de chestionar de evaluare a cursului.

Acest software permite analizarea tuturor datelor și proceselor cu o serie de rapoarte Analytics imediate și punctuale. Economisirea timpului și luarea deciziilor în mod strategic și operativ, având totul sub control.

Rapoartele HR Analytics disponibile imediat sunt:

 • Extras de instruire din Activități de instruire și statisticile cursurilor.
 • Participanți și instructori, Extras de participanți și Instructori în Activități de instruire prezentat printr-un tabel pivot.
 • Extras de plată a datelor cu privire la plățile prezentate în tabele/grafice.