Dosarul angajatului

Prin înregistrarea individuală a informațiilor, sistemul de Gestionare Web HR permite monitorizarea dezvoltării profesionale, a salariului, a instruirii și a evaluării fiecărui colaborator. Înregistrarea poate fi de asemenea accesată de către manageri direct din HR Portal. Diversele secțiuni pot fi configurate, iar accesul la informație este administrat de grupurile de securitate definite.

„Dosarul Angajatului” permite colectarea informațiilor stocate în diverse aplicații într-un dosar cu informații reale, care poate fi configurat și tipărit. Dosarul este împărțit în următoarele secțiuni:

 • Fotografie și date de identificare;
 • Date contractuale: angajare, încetare, natura relației, timp parțial %, etc.;
 • Istoricul schimbărilor de calificare și nivel;
 • Istoricul funcțiilor deținute și al transferurilor cu menționarea responsabilului de referință;
 • Situația ultimului salariu cu detaliile salariului evidențiind abaterile din ultimii cinci ani (din 31/12);
 • Istoricul (cu profunzime ce poate fi definită de Societate) salariilor plătite: plată unică, stimulente, premii, bonusuri, măriri pe bază de merit, măriri pe baza contractului colectiv de muncă, promovări;
 • Afișarea acțiunilor salariale viitoare aprobate;
 • Evoluția anuală din ultimii cinci ani pentru monitorizarea orelor suplimentare, îndemnizații, absențe, etc.;
 • Beneficii și echipamente furnizate: mașină, cazare, telefon mobil, notebook, etc.;
 • Abaterea de la nivelul salarial intern și/sau al pieței de referință;
 • Istoricul cursurilor de instruire;
 • Istoricul evaluărilor;
 • CV online în format european;
 • Istoricul măsurilor disciplinare;
 • Disponibilitate pentru călătorit;
 • Situația concediilor, anul precedent și anul curent;
 • Atenție: în vederea evidențierii persoanelor absente pe perioadă îndelungată sau ai căror indicatori sunt în afara normei gestionate în secțiunea evoluției salariale și absenteismului.

 O funcție de tipărire permite crearea fișierului individual de sinteză, generând un fișier PDF și selectând secțiunile de interes.

Acest software permite analizarea tuturor datelor și proceselor cu o serie de rapoarte Analytics imediate și punctuale. Economisirea timpului și luarea deciziilor în mod strategic și operativ, având totul sub control.

Rapoartele HR Analytics disponibile imediat sunt:

 • Extras de instruire din Activități de instruire și statisticile cursurilor.
 • Participanți și instructori, Extras de participanți și Instructori în Activități de instruire prezentat printr-un tabel pivot.
 • Extras de plată a datelor cu privire la plățile prezentate în tabele/grafice.