XAtlas

Sistemul integrat de Control Acces, Siguranţă şi Supraveghere video

Xatlas este o platformă unică, modulară şi scalabilă care gestionează un întreg sistem integrat capabil să:

• Controleze fluxurile de acces în clădiri şi în zonele protejate de către diferite tipuri de utilizatori;
• Identifice prezenţele personalului comunicând cu sistemele de gestiune a personalului atât pentru a popula propriile date de identificare, cât şi pentru a transmite pontările obţinute;
• Monitorizeze şi protejeze mediile şi bunurile societăţii.

Xatlas respectă cele mai stricte politici cu privire la siguranţa şi integritatea datelor, supraveghează sute de terminale şi căi de acces şi gestionează mii de utilizatori cu orice nivel de autorizaţie. Arhitectura aplicaţiei Xatlas integrează cele mai evoluate dispozitive hardware (terminale, controllere, cititoare, video server, etc.) capabile să satisfacă orice cerinţă de control acces, gestiune prezenţe, antifurt, TVCC.
UN XATLAS PENTRU TOŢI!

Pentru a întâmpina diferitele exigenţe ale clienţilor, Xatlas a fost creat în trei versiuni!

C- Xatlas
Versiunea Centralizată. Poate gestioneze terminalele de control acces şi evidenţă a prezenţelor Zucchetti Axess prin intermediul conexiunii ethernet. Dispozitivele folosesc un singur server de referinţă.

D- Xatlas 
Versiunea Distribuită. Prin adăugarea Field Manager şi XPoint sistemul de control acces devine server independent în gestionarea controalelor multi-terminale şi în reacţia la alarme, datorită comunicării Peer-To-Peer între diferitele controllere. D-Xatlas gestionează şi aplicaţii complementare precum, de exemplu, antiefracţia şi supravegherea video.

E- Xatlas 
Versiunea Enterprise. Îmbunătăţeşte performanţele versiunii D-Xatlas, integrând funcţionalităţi precum structura trei niveluri a sistemului central: Front End, Aplicaţie şi Bază de date, acces la server de politici pentru autentificarea utilizatorilor şi direcţionarea prin DNS a procesoarelor de câmp şi al echilibrului de încărcare a serverelor. Ca şi D-Xatlas este capabil să gestioneze aplicaţii complementare precum cele de antiefracţie, supraveghere video şi altele.
MOTIVE PENTRU A ALEGE XATLAS PENTRU SOCIETATEA DUMNEAVOASTRĂ

Instalare simplă
Xatlas este simplu de instalat şi de activat. Dacă se solicită un server dedicat, întregul software necesar funcţionării sistemului, incluzând baza de date, poate fi furnizat cu o arhitectură hardware capabilă să satisfacă chiar şi exigenţele IMM-urilor, întrucât este deja iniţializat şi complet preconfigurat, pregătit pentru a fi conectat la reţeaua societăţii şi a fi utilizat direct de orice computer dotat cu browser.
Xatlas poate fi instalat pe cele mai comune platforme software şi hardware în configuraţie cluster. Adaptabilitatea programului permite în orice caz instalarea lui oriunde, de la computerele nededicate serverelor industriale de înaltă performanţă cât şi în configuraţie cluster sau virtualizate. 

Platforme şi baze de date multiple
Comunicaţiile, bazele de date şi sistemele operative utilizate sunt bazate pe cele mai înalte standarde ale Tehnologiei Informaţiei & Comunicaţiilor. În plus, Xatlas poate fi instalat pe serverele industriale utilizând bazele de date cele mai răspândite pe piaţă (Postgres, Oracle, MSQL), putând fi instalat pe computere sau servere cu sistem de operare Windows sau Linux în cele mai comune distribuţii.

Deschidere către lumea exterioară
Prin prezentarea Serviciilor Web Xatlas permite aplicaţiilor personalizate, chiar dacă sunt dezvoltate de către utilizatorul final, să comunice în mod nativ cu baza de date a sistemului atât pentru a schimba informaţii despre datele de identificare, cât şi pentru a interacţiona cu unele dispozitive de câmp.
Integrare cu întreaga suită HR Zucchetti

Xatlas este unica soluţie prezentă pe piaţă capabilă să gestioneze un sistem cu adevărat complet de control acces, de evidenţă a prezenţelor şi de securitate a muncii, deoarece este integrat cu soluţiile suitei pentru gestiunea personalului HR Zucchetti. 
Zucchetti Axess este de fapt parte din Grupul Zucchetti care, având peste 2.500 de angajaţi, este prima societate de software italiană şi printre primele în Europa. Cei peste 15.000 de clienţi ale soluţiilor pentru gestiunea personalului Zucchetti reprezintă recunoaşterea incontestabilă pe piaţă a calităţii şi inovaţiei suite HR Zucchetti şi atestă capacitatea de satisfacere a exigenţelor oricărui client.
Control Acces 

• date de identificare societăţi şi societăţi externe;
• date de identificare angajaţi, angajaţi ale societăţilor externe şi vehicule;
• înregistrarea şabloanelor biometrice;
• profiluri şi vizibilitate operatori;
• răspunsuri automate la evenimente: pe partea serverului (e-mail, SMS);
• răspunsuri automate la evenimente: pe partea câmpului (blocare/deblocare căi de acces, activare autoput, etc.);
• gestiune black/grey list.

Auto-recepţie

• Comunicare VoIP;
• staţie de apelare Xpoint;
• Staţii PC de recepţie cu redirecţionare automată a apelului;
• video integrat;
• comenzi integrate de deschidere a căilor de acces;
• jurnalul operaţiilor de deschidere a căilor de acces.

Recepţia

• agendă angajaţi "vizitabili"
• rezervare vizite;
• înregistrare intrare/înregistrare ieşire vizitator;
• scanare document şi imprimare permise angajaţi şi externi;
• cartele temporare angajaţi;
• raport privind vizitele şi atribuirile de cartele temporare;
• gestiune black/grey list.

Producţie cartele

• editor de format cartele;
• atribuirea formatelor la utilizatori;
• codificare cartele în timpul imprimării
• citire şi atribuire cartele în timpul imprimării
• jurnalul operaţiunilor de imprimare ale cartelelor.

Întruniri şi evenimente

• Crearea evenimentului;
• acreditare participanţi aşteptaţi;
• înregistrare participanţi neaşteptaţi.

Calcul Ore

• Calcul ore de prezenţă în perioada definită a societăţilor/societate externă;
• calcul ore pentru un singur angajat/angajat extern;
• praguri de prezenţă minime zilnice.

Siguranţă

• Lista dinamică a alarmelor cu gestiune prioritară,
• grafice sinoptice ale sistemului;
• jurnal evenimente, operaţiuni şi etape de predare;
• intrări echilibrate;
• conectare/deconectare de la Xpoint.

Supraveghere video

• Pop-up automate pentru alarme;
• trimitere comenzi automate de presetare;
• control cadru cameră video;
• accesare automată ale imaginilor din arhiva istoricului pontărilor;
• citire plăcuţe de înmatriculare integrată.

Siguranţă

• Integrare cu Zucchetti HR Safety (gestionarea siguranţei administrative);
• dezactivarea accesului în cazul neîndeplinirii cerinţelor normative referitoare la siguranţă; 
• controlul existenţei echipamentelor individuale de protecţie pentru accesul la zone speciale;
• controlul timpilor petrecuţi în zone speciale.

Interfaţă Centrale Certificate

• Dulapuri pentru chei Keywatcher®;
• centrale antiefracţie ale terţilor (CEI 79/59);
• centrale antiefracţie perimetrale;
• centrale ale terţilor pentru detectarea incendiului (Esser Seria 8000);

Închideri mecatronice

- conexiune wireless a închiderii mecatronice ale uşilor la sistemul de control acces
- utilizarea unei singure cartele pentru prezenţe şi accese
- actualizarea autorizaţiilor de acces on-line şi în timp real
- suportul principalelor standarde RFID: 125 KHz, Mifare, iClass, DES Fire

SAP HR-PDC

• Aliniere date de identificare; 
• gestiune black/grey list;
• gamă terminale (Trax, Ultrax, SuperTrax, X1/X2, Field Device;
• prezenţe şi accese integrate;
• 100% Know-How Zucchetti.