Noul software pentru elaborarea salariilor

GlobalSal este soluţia informatică oferită de Zucchetti România prin intermediul căreia se elaborează şi se calculează salariile angajaţilor. Pe lângă calculul salariilor, al obligaţiilor şi generarea declaraţiilor, GlobalSal gestionează totodată situaţii de personal ale societăţii. Acest program poate fi implementat în orice tip de firmă, fiind uşor de personalizat şi bazându-se pe o tehnologie modernă şi pe multiple automatizări ale calculelor. GlobalSal poate fi folosit atât ca soluţie „stand alone”, cât şi integrat cu celelalte aplicaţii de la Zucchetti România. Prin folosirea GlobalSal se câstiga timp, se reduc costurile şi se elimină erorile în elaborarea şi calculul salariilor, rezultatul fiind creşterea productivitătii muncii.
Principalele caracterisitici ale aplicaţiei GlobalSal sunt:

 • calculul salariilor pornind de la un salariu brut sau net;
 • calculul în mod automat al concediilor medicale;
 • posibilitatea definirii de diferite sporuri, premii şi reţineri care pot fi nete sau brute, valori fixe sau procente;
 • generarea declaraţiilor lunare şi anuale care trebuie predate instituţiilor de stat;
 • redactarea fişelor fiscale pentru impozitul pe venitul global al salariaţilor, atât la nivel de societate, cât şi la nivel de diviziuni;
 • transferul salariilor pe card în mod automat;
 • arhivarea datelor privind plăţile şi contribuţiile, pe o perioadă nelimitată;
 • arhivarea datelor cu situaţia de personal şi cu salariile angajaţilor pe o perioadă nelimitată;
 • actualizarea în timp real a programului din punct de vedere al legislaţiei;
 • posibilitatea de a defini şi gestiona mai mulţi utilizatori;
 • posibilitatea de a defini şi folosi ulterior diferite rapoarte şi situaţii statistice cu date de personal şi salarii;
 • exportul datelor atât în diferite programe, cât şi în formate de gen excel, pdf, word etc.
Sistem operativ:
 • Windows 98
 • Windows 98 Second Edition
 • Windows 2000 Service Pack4
 • Windows ME
 • Windows Server 2003
 • Windows XP Service Pack 2
 • Vista

  Procesor:
 • Intel Pentium IV 1.0 GHz (recomandat 2,2 GHz)

  Memorie:
 • Minim 512 MB RAM (recomandat 2 Gb)
 • Simplitate în instalare şi configurare
  GlobalSal este dezvoltat într-un mediu vizual, instalarea şi configurarea sunt uşor de realizat, aceste operaţii fiind realizate de către specialiştii Zucchetti România.

 • Simplitate în utilizare
  Meniurile şi submeniurile programului sunt în aşa fel organizate încât ele urmează paşii fireşti în elaborarea şi calculul salariilor. Interfaţa prietenoasă şi intuitivă fac din GlobalSal o aplicaţie uşor de înţeles şi folosit.

 • Funcţionare multi-user şi în reţea
  GlobalSal poate fi folosit atât în reţea multi-user, cât şi stand-alone.

 • Integrabilitatea cu celelalte soluţii Zucchetti România
  GlobalSal este 100% compatibil cu alte aplicaţii dezvoltate de Zucchetti, cum ar fi Time and Attendance Management WebPeople Time Management (programe de prezenţă),Gestiune accesGestiune acces web şi Info Business (program de creare diferite rapoarte, analiza în timp real a informaţiilor şi asigurarea de asistenţă în activităţile de control şi decizie).