Time & Attendance Management web este accesibilă din orice loc prin orice tip de conexiune Internet/Intranet și gestionează cât se poate de eficient colectarea datelor în societăți/entități cu funcții descentralizate cu mai multe sedii, filiale, magazine și puncte de lucru.

Soluția permite filialelor să gestioneze prezențele prin web în autonomie completă, fără a fi nevoie de instalarea software-ului la sediu.

Time & Attendance Management web este:

 • foarte flexibilă fiindcă se adaptează opțiunilor organizaționale ale Clientului
 • ușor de utilizat datorită structurii sale intuitive
 • inteligentă deoarece ghidează operatorul să găsească cea mai bună cale de a gestiona problemele

Soluția are o structură modulară, compusă din modulul de bază T&A management web și din diferite module complementare, cum ar fi: Foaie de prezență, Planificare săptămânală și lunară.

Soluţia, flexibilă şi uşor de utilizat, are o structură modulară, constituită dintr-un modul bază de gestionare a prezenţelor şi din diferite module adiţionale integrate, dar în acelaşi timp independente, pentru a se putea adapta oricăror exigenţe ale societăţilor.

Soluţia este integrată cu produsele de salarizare şi gestiune resurse umane ale Zucchetti Romania şi cu alte produse similare existente pe piaţă.

FUNCŢIONALITĂŢI
Formule utilizator
Pontări originale
Gestionare anomalii
Programări
Vizualizări şi tipăriri

MODALITĂŢI DE OPERARE

Operează în mediul web/server
Configurat în Internet/Intranet
Dezvoltat în limbaj Java
Multiplatformă (sistemele de operare Windows 200x family, Linux)
Bază de date independentă (baze de date folosite: versiunile certificate ale Oracle 10g, ale serverului Microsoft SQL, MySql)
Staţia de lucru a clientului necesită un browser HTML, compatibil cu Internet Explorer 7.0 (şi cu versiunile sale mai recente)
Colectarea datelor privind prezenţele angajaţilor poate fi realizată cu ajutorul terminalelor Zucchetti (conectate la serverul central fie prin LAN-WAN, fie prin liniile telefonice comutate), cu cititoare biometrice şi cu produse hardware similare, altele decât cele Zucchetti.

Date personale

T&A Management web conține o arhivă a datelor personale integrată tuturor procedurilor HR Zucchetti, actualizată în timp real. Mentenanța se poate realiza atât la sediul principal cât și la cele secundare (oferind directorului de filială posibilitatea de a introduce/modifica angajații care aparțin centrului său de gestionare). Toate datele personale sunt stocate, ținând evidența înregistrării temporale, modificărilor și operatorului care a realizat introducerea sau schimbarea.

Procedura multi-societate

Aplicația poate gestiona mai multe societăți cu diferite contracte de muncă în același timp, garantând separarea completă şi logică a mediilor.

Disponibilitatea datelor în timp real

Toate terminalele de prezență Zucchetti pot fi conectate prin linia telefonică sau LAN - WAN (utilizând protocolul TCP/IP) și un PC instalat la sediul principal; descărcarea tranzacțiilor înregistrate în terminale este programată automat și activată în orare prestabilite dacă operatorii nu sunt prezenți. Acest fapt permite în timp real disponibilitatea datelor privind informațiile de prezență a tuturor angajaților societății.

Funcții practice

„Stația de lucru” este un PC instalat cu un browser HTML conectat direct la rețeaua societății sau, în caz de conexiune la distanță, printr-o linie ISDN sau ADSL. Astfel, procedura poate fi întotdeauna disponibilă de pe orice computer conectat la rețeaua societății sau la Internet.

Parola/Gestionarea securității

Secțiunea privind gestionarea parolei de acces este dezvoltată acordând o atenție specială configurării securității și accesului, după normele legislative privind confidențialitatea. Pentru fiecare utilizator se poate defini:

 • grupul de persoane cu care se poate opera;
 • secțiuni care pot fi folosite cu un desktop personalizat;
 • tipul de acces pentru fiecare secțiune (doar afișare, introducere, modificare, ștergere);
 • limba.

Flexibilitate

T&A management web este o soluție extrem de flexibilă care permite:

 • gestionarea diferitelor orare, după numărul de pontări programate (fără pontare de intrare/ieșire, pontare unică, 2 sau 4 sau 6 pontări, liber), după tipul de flexibilitate (acoperire zilnică sau periodică), necesare pentru acoperirea turelor de lucru (ture de zi, ore atribuite pentru pontarea de intrare și de ieșire ale zilei respective);
 • calcularea orelor teoretice, orelor lucrate, orelor normale, zilelor lucrate, zilelor plătite, excepțiilor, măririlor în funcție de ture și remunerării împărțite pe intervale orare și zilele săptămânii;
 • rotația automată a turelor pentru gestionarea săptămânală, periodică și continuă a ciclului;
 • atribuirea mai multor orare pentru același angajat și specificarea orarului automat în funcție de prezența la lucru;
 • definirea contorului pentru a gestiona rapoarte, remunerări, memento-uri, suma progresivă și pe ore;
 • gestionarea pontărilor auto-justificative introduse direct în terminale;
 • gestionarea orelor suplimentare în funcție de diverse metode (în așteptarea autorizației, autorizate automat, banca orelor suplimentare, ore suplimentare, de realizat etc.).

T&A management web se integrează celorlalte aplicații de gestionare a personalului, cum ar fi Gestionarea Resurselor Umane, Workflow Prezențe și Plan de concediu, Cheltuieli de deplasare, Salarizare și Costul muncii.

Această setare integrată oferă un sistem complet pentru o gestionare simplă și flexibilă a tuturor datelor privind resursele umane; datorită faptului că baza de date a personalului este comună tuturor aplicațiilor, informația trebuie introdusă o singură dată, eliminând astfel riscul suprapunerii datelor și pierderii timpului prin introducerea repetată a informațiilor comune.

T&A management web face parte din Soluția Globală HR Infinity, prima și unica suită cu tehnologie web și cu bază de date de identificare unică pentru gestionarea completă a tuturor aspectelor referitoare la administrare, gestionare și organizare a personalului.

 • Salarizare
 • Workflow prezențe
 • Planificare călătorii și rezervare
 • Gestionarea cheltuielilor referitoare la deplasări
 • Planificarea forței de muncă și a schimburilor
 • Managementul costurilor și bugetelor pentru HR
 • Costul muncii
 • Control accesuri
 • HR Analytics
 • HR Portal
MODULE ADIŢIONALE 

 • Centre de costuri şi şantiere
 • Foi de prezenţă/pontaj automate
 • Planificări schimburi
 • Rezervări şi consum cantină
 • Gestionare multilingvistică

Acest software permite analizarea tuturor datelor și proceselor cu o serie de rapoarte Analytics imediate și punctuale. Economisirea timpului și luarea deciziilor în mod strategic și operativ, având totul sub control.

Rapoartele HR Analytics imediat disponibile sunt:

 • Absențe - Analiza absențelor și concediilor în perioada analizată.
 • Performanța la locul de muncă - Analiza orelor lucrate, diferențiind rutina/orele suplimentare etc.
 • Ore suplimentare - Analiza orelor suplimentare, comparație cu forța de muncă și estimarea înlocuitorilor.
 • Detalii săptămânale - Distribuirea zilnică a justificărilor de absență/concediu/ore suplimentare.
 • Prezențe Absențe pe parcursul perioadei - Extrasul prezențelor/absențelor (împărțite în funcție de tipologie) pe parcursul perioadei de analiză.