Case history

Euroholding S.R.L.

Soluţia de gestiune a personalului

Prezentă în România din 1994, cu sediul în Timişoara, Euroholding controlează cele 10 societăţi ale Grupului "Industrie Maurizio Peruzzo" în România, definind strategiile de grup, coordonând societăţile participante şi oferindu-le suport printr-un pachet de servicii centralizate.

Rolul său este acela de a orienta politica financiară a Grupului cu instrumente de verificare cum sunt: bugetul, cash-flow şi controlul gestiunii industriale. Echipa de lucru este formată din elemente tinere, performante şi flexibile, capabile să optimizeze coordonarea dintre diversele entităţi ale Grupului şi capabile să se facă utile în negocierile cele mai complexe.

Euroholding asigură o puternică împărtăşire a valorilor din partea societăţilor care o compun şi, nu în ultimul rând, o cultură a serviciilor eficace, completă, inovatoare şi care oferă propuneri. Clientul este asistat în toate fazele afacerii legate de piaţa sa de referinţă şi găseşte în Grup soluţii adecvate şi complete.

SOFTWARE
Time&Attendance Web: soluţie de gestiune şi evidenţă a personalului.
GlobalSal: soluţie de calcul al obligaţiilor salariale.
InfoVision: modul de elaborare rapoarte.

HARDWARE
Terminale de prezenţă.

Respectând misiunea şi valorile Grupului Industrie Maurizio Peruzzo (I.M.P.), Euroholding Group dezvoltă în fiecare zi cultura calităţii şi a serviciilor oferite clientului sprijinindu-l, în evoluţiile continue ale pieţii, cu soluţii moderne şi eficiente.

Pentru atingerea obiectivului, Euroholding a stabilit necesitatea implementării unor soluţii software şi hardware fiabile pentru automatizarea evidenţei personalului şi a calculului salariilor, care să răspundă volumului mare de activităţi gestionate la nivelul grupului.

Proiectul Zucchetti România realizat include o soluţie software (Time&Attendance Web) şi hardware (terminale) pentru gestionarea şi evidenÿa prezenţei personalului şi o soluţie software pentru calculul drepturilor salariale (GlobalSal).
Time&Attendance Web a fost parametrizat în conformitate cu cerinţele clientului, efectuând un pontaj în Excel.
Terminalele de înregistrare a prezenţelor implementate sunt atât terminale cu recunoaûtere a amprentei digitale, cât ţi terminale ce folosesc cartele de proximitate read/write Mifare. Pontajele astfel realizate sunt importate în soluţia de elaborare a salariilor, GlobalSal.
Modulul InfoVision permite elaborarea de rapoarte în funcţie de parametrii stabiliţi.

Răspunsul îl oferă dna Alina-Elena Jianu, Coordonator al departamentului de salarizare, Euroholding:

"Grupul Euroholding colaborează cu societatea Zucchetti din anul 2001. Pentru a continua şi dezvolta împreună aplicaţiile furnizate de Zucchetti, care au răspuns întotdeauna exigenţelor grupului nostru, s-a luat decizia ca începând cu anul 2008 să achiziţionăm programul pentru calculul salariilor GlobalSal şi pentru evidenţa prezenţelor/absenţelor, Time&Attendance Web.
Este o soluţie eficace pentru grupul nostru, nu necesită intervenţie manuală decât în foarte mică măsură, fiind implementate anumite mecanisme de descărcare automată a ceasurilor şi de import al fişierului de prezenţe.
Cu ajutorul Time&Attendance Web reuşim să elaborăm pontaje de pe anumite locaţii de lucru ale noastre, iar modulul InfoVision ne furnizează diverse rapoarte generate după anumiţi parametrii introduşi în program. S-a dezvoltat, pe baza cerinţelor noastre, un pontaj în Excel.
Programul GlobalSal de calcul al drepturilor salariale răspunde foarte bine cerinţelor noastre, dezvoltându-se o notă contabilă ce se importă direct în programul de contabilitate. Este foarte bine gândit, structurat şi ne permite elaborarea diverselor situaţii necesare managementului."