Case history

ELECTROLUX ROMÂNIA S.A.

Soluţia integrată de control acces

Electrolux România este un mare producător de aparate electrocasnice şi profesionale, cu vânzări de de peste 40 de miliarde de produse în 150 de ţări anual.
Atenţia societăţii este îndreptată spre inovaţii cu proiectare evoluată, bazată pe cunoaşterea clienţilor, în vederea întâmpinării nevoilor reale ale consumatorilor şi ale profesioniltilor.

Abordarea Electrolux vizează funcţionalitatea, utilitatea, adaptabilitatea, aspectil vizual şi experienţa generală a utilizatorilor în toate aspectele vieţii unui produs, de la momentul în care un consumator începe să manifeste interes, până la achiziţie, instalare, utilizare şi casarea finală.

Grupul Electrolux depune eforturi pentru a asigura contribuţia produselor, serviciilor şi producţiei proprii la dezvoltarea durabilă. În acest scop, designul produsului are ca obiect reducerea impactului negativ asupra mediului prin ciclul vieţii produsului, în timp ce consumul de resurse şi energie, deşeurile şi poluarea sunt monitorizate cu regularitate pentru a fi îmbunătăţite.

SOFTWARE
X-Atlas: sistem integrat de control acces pentru controlul şi gestiunea intrărilor şi ieşirilor.

HARDWARE
terminale de acces care controlează, după caz: turnicheţi, bariere şi uşi

Având în vedere numărul mare de angajaţi, precum şi activitatea intensă la nivel de intrări şi ieşiri în şi din perimetrul societăţii, Electrolux România a stabilit necesitatea unei soluţii software şi hardware care să permită cu uşurinţă controlul şi gestiunea accesului angajaţilor, vizitatorilor şi autovehiculelor.

Pentru a răspunde exigenţelor formulate de client, Zucchetti România, în colaborare cu societatea italiană AxessTMC, parte a Grupului Zucchetti, a oferit soluţia OrangeLink pentru controlul şi gestiunea accesului.
Această soluţie oferă următoarele funcţionalităţi:

drepturile de acces şi controlul sistemului sunt realizate prin intermediul unui server web-based, care poate fi plasat oriunde în cadrul companiei şi care poate comunica cu orice PC cu acces la reţeaua companiei prin Internet Explorer.

controllere care asigură legătura între server şi cititoare, cititoarele fiind legate la fiecare controller. Controllere sunt de tip stand-alone, fapt ce le permite şi o funcţionare off line, păstrând o copie a drepturilor de control acces.

la nivel de hardware, soluţia integrează instalarea de turnicheţi tripozi pentru accesul angajaţilor şi de bariere cu panou de comandă pentru controlul accesului autovehiculelor.

detectarea, validarea şi monitorizarea acceselor sau a tentativelor de acces în timp real şi în orice loc al companiei.

crearea diverselor profile utilizator în funcţie de necesităţile specifice.

funcţia de antipassback, procedură care împiedică folosirea aceleiaşi cartele de către mai mulţi utilizatori, prin verificarea cazurilor de intrare multiplă folosindu-se o cartelă deja identificată într-o anumită zonă.

Răspunsul îl oferă dl Marton Vajda, Factory IT, Electrolux Satu Mare:

"Având în vedere că sistemul de acces controlat existent în fabrica Electrolux Satu Mare era destul de vechi, cu posibilităţi de extindere limitate, am decis sa înlocuim întregul sistem cu unul nou care să asigure anumite cerinţe. Am mai avut în vedere prezentarea generală a furnizorului, alte sisteme similare implementate deja la alţi clienti, conectarea la alte sisteme existente şi faptul că sistemul oferit este modular, având posibilitatea extinderii pe viitor."