Certificări

SEMNĂTURĂ DIGITALĂ ȘI MARCARE TEMPORALĂDin octombrie 2015, Zucchetti a devenit certificator acreditat pe lângă AgID pentru emiterea de certificate calificate pentru semnătură digitală. În conformitate cu noul Regulament eIDAS (Regulamentul UE 910/2014), care a intrat în vigoare în data de 1 Iulie 2016, Zucchetti a obținut certificarea de Qualified Trust Service Provider pentru serviciile de semnătură digitală și marcare temporală. Semnăturile digitale și marcările temporale Zucchetti se bucură astfel de valoare legală deplină în toate țările Uniunii Europene.

 CONSERVARE DIGITALĂ


Din octombrie 2015, Zucchetti este acreditată la AgID pentru serviciul de Conservare digitală În plus, este în conformitate cu cerințele art. 24 al Reg. UE 910/2014 eIDAS (în vigoare de la 1 iulie 2016) obținând certificarea de produs pentru serviciul de Conservare digitală în conformitate cu „Lista de confirmare pentru activitățile de supraveghere și certificare de conformitate v. 1 din 14 aprilie 2017” elaborată de AgID.

SISTEME DE GESTIONARE A CALITĂȚII


Zucchetti a adoptat un Sistem de gestionare a calității (SGQ) conform standardului ISO 9001:2008 destinat să răspundă obiectivelor societății de:

  • a garanta îmbunătățirea continuă în a satisface exigențele clienților
  • a optimiza organizarea resurselor și interacțiunilor între procesele societății
  • a reduce cât mai mult posibil cazurile și situațiile de neconformitate ale produselor și serviciilor

SIGURANȚA INFORMAȚIILOR


Zucchetti atribuie importanță strategică procesării sigure a informațiilor și recunoaște necesitatea dezvoltării, menținerii, controlării și îmbunătățirii în mod constant a unui Sistem de gestionare a siguranței informațiilor (SGSI), în conformitate cu standardul ISO/IEC 27001:2013.

SISTEMUL DE GESTIONARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Zucchetti a adoptat un sistem de gestionare a datelor cu caracter personal, conform standardului BS 10012:2017, în domeniul proceselor și activităților de furnizare a serviciilor fiduciare, conservării digitale standard, serviciilor furnizate de centrul de date (Data center) și dezvoltării și comercializării de software, pentru a garanta protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR – General Data Protection Regulation - Regulamentul (UE) 2016/679) în vigoare de la 25 mai 2018 în toate statele membre ale Uniunii Europene.