Organigrama Resurselor Umane

O bună gestionare a Resurselor Umane trebuie să includă o gestionare corectă a organigramei societății.

Pentru asta, toate software-urile HR Infinity Zucchetti împărtășesc funcția transversală pentru gestionarea organigramei într-un mod simplu și intuitiv, fapt ce este extrem de important pentru:

  • reprezentarea grafică și împărtășirea unităților organizatorice și a relațiilor ierarhice și funcționale;
  • asocierea personalului companiei cu diferite unități;
  • identificarea locului unde se află colaboratorii;
  • sprijinirea deciziilor în privința efectivelor estimate și reale sau a înlocuirilor pe termen lung;
  • exportarea și imprimarea structurii societății.

De asemenea, întrucât face parte din platforma Infinity Zucchetti, comună tuturor software-urilor, Organigrama Resurse Umane este punctul de referință pentru generarea automată a profilurilor utilizatorului (Colaboratori, Responsabili, Utilizatori ai Biroului HR etc.) și pentru construirea fluxurilor de aprobare.
Astfel toate software-urile HCM și ale platformei HR Infinity Zucchetti, fluxurile de notificări automate, ferestrele de control și regulile bazate pe organigrama societății sporesc eficiența și coordonarea fiecărui proces de gestionare a Resurselor Umane.

TOTUL DEVINE MAI SIMPLU CU AJUTORUL CONECTORULUI MICROSOFT OFFICE VISIO
Organigrama Resurse Umane îi permite societății să creeze, să modifice și să exporte organigrama printr-o logică flexibilă și personalizată în funcție de structura organizatorică.
Se completează de asemenea cu Microsoft Office Visio pentru structurarea organigramelor vizuale: datorită unui template setat în prealabil se pot importa datele introduse în platforma Infinity Zucchetti pentru crearea automată a propriei organigrame, personalizabilă și exportabilă în format .pdf și .html.