Time and attendance management web

Este o soluţie de evidenţă a prezenţelor şi a absenţelor personalului, în totalitate web

Time and attendance management web este o soluţie de evidenţă a prezenţelor şi a absenţelor personalului, în totalitate web, care poate fi accesată de oriunde cu orice tip de conexiune Internet/Intranet şi care permite gestionarea în mod optim a evidenţelor şi în societăţile/instituţiile cu funcţiuni descentralizate, deci cu mai multe sedii, filiale, magazine sau şantiere desfăşurate pe întreg teritoriul. Soluţia, într-adevăr, permite filialelor gestionarea prin web a evidenţei prezenţelor/absenţelor în autonomie completă, fără a fi necesară instalarea de software la filiala în cauză.

Soluţia, flexibilă şi uşor de utilizat, are o structură modulară, constituită dintr-un modul bază de gestionare a prezenţelor şi din diferite module adiţionale integrate, dar în acelaşi timp independente, pentru a se putea adapta oricăror exigenţe ale societăţilor.

Soluţia este integrată cu produsele de salarizare şi gestiune resurse umane ale Zucchetti Romania şi cu alte produse similare existente pe piaţă.

FUNCŢIONALITĂŢI
Formule utilizator
Pontări originale
Gestionare anomalii
Programări
Vizualizări şi tipăriri

MODALITĂŢI DE OPERARE

Operează în mediul web/server
Configurat în Internet/Intranet
Dezvoltat în limbaj Java
Multiplatformă (sistemele de operare Windows 200x family, Linux)
Bază de date independentă (baze de date folosite: versiunile certificate ale Oracle 10g, ale serverului Microsoft SQL, MySql)
Staţia de lucru a clientului necesită un browser HTML, compatibil cu Internet Explorer 7.0 (şi cu versiunile sale mai recente)
Colectarea datelor privind prezenţele angajaţilor poate fi realizată cu ajutorul terminalelor Zucchetti (conectate la serverul central fie prin LAN-WAN, fie prin liniile telefonice comutate), cu cititoare biometrice şi cu produse hardware similare, altele decât cele Zucchetti.

Date personale
Aplicaţia dispune de o arhivă de date personale actualizată în timp real şi a cărei întreţinere poate fi efectuată atât de la sediul central, cât şi de la cele periferice (atribuind responsabilului de la sediul descentralizat posibilitatea de a introduce/modifica angajaţii care aparţin centrului său de gestionare). Toate informaţiile cuprinse în datele personale sunt arhivate cu înregistrarea temporală a modificărilor efectuate şi împreună cu operatorul care a introdus datele.

Procedura multi-societăţi
Aplicaţia este în măsură să gestioneze mai multe societăţi diferite, cu contracte de muncă diferite, garantând completa separare logică a mediilor.

Disponibilitatea datelor în timp real
Toate terminalele de pontaj Zucchetti pot fi conectate prin intermediul liniei telefonice sau în LAN-WAN (utilizând protocolul TCP/IP) la un PC instalat în sediul central; descărcarea tranzacţiilor memorate în terminale va fi programată şi activată automat la orarele prestabilite, chiar şi în absenţa operatorului. Acest lucru permite disponibilitatea în timp real a datelor cu privire la prezenţele/absenţele tuturor angajaţilor societăţii, indiferent de locul de desfăşurare a activităţii.

Practic
„Staţia de lucru” nu este altceva decât un PC pe care este instalat un browser HTML conectat la reţeaua firmei printr-o legătură directă, sau în cazul sediilor aflate la distanţă, printr-o linie ISDN sau ADSL. Aceasta înseamnă posibilitatea de a avea întotdeauna disponibilă procedura pe orice calculator conectat la reţeaua firmei.

Siguranţă
Secţiunea cu privire la gestionarea parolelor de acces a fost dezvoltată cu o atenţie deosebită pentru securitatea şi configurarea acceselor. Pentru oricare dintre utilizatori este posibilă definirea:
- „persoanelor” pe care le va putea opera;
- care sunt „secţiunile” procedurii care pot fi utilizate; pentru orice utilizator este posibilă definirea unui „desktop” personalizat, cu vizualizarea exclusiv a funcţiilor abilitate;
- pentru orice secţiune, tipul de acces (doar vizualizare, introducere, modificare, ştergere);
- limba folosită de către utilizator.

Flexibilitate
Soluţia este foarte flexibilă şi permite:
- gestionarea de orare diverse în funcţie de: numărul de pontări prevăzute (fără pontări, cu monopontare, cu 2, 4 sau 6 pontări, libere); tipul de flexibilitate (cu recuperare zilnică sau periodică); necesitatea schimburilor de lucru (orele lucrate în schimburi de noapte care trec de pe o zi pe alta pot fi considerate ca ore lucrate pentru ziua de intrare sau pentru cea de ieşire din schimb);
- calculul rubricilor: ore estimate, lucrate, normale, zile lucrate, zile plătite, ore suplimentare, majorări şi indemnizaţii, schimburi subdivizate pe intervale orare şi zile din săptămână
- rotirea automată a schimburilor pentru gestionarea ciclurilor săptămânale, periodice sau continue;
- atribuirea mai multor orare aceluiaşi angajat şi identificarea automată a orarului efectuat în baza prezenţei sale efective în firmă;
- definirea contoarelor pentru gestiunea orelor reportate, rămase, a restanţelor, progresive etc.
- gestionarea pontajelor autojustificative introduse direct la terminalele de pontaj.

MODULE ADIŢIONALE 

  • Centre de costuri şi şantiere
  • Foi de prezenţă/pontaj automate
  • Planificări schimburi
  • Rezervări şi consum cantină
  • Gestionare multilingvistică